•  
  •  

Neuer Absatz

BOTUSHË
 
 
Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit
 
Gjatësia: 7409 m'
 
Vlera e kontratës: 61,417.51 EUR
 
Kontributi i komunitetit: 10,737.13 EUR
 
Variacionet: 4,570.95 EUR
 
Investimi i CDF: 55,251.33 EUR
 
Përfituesit direkt: 1800

 
Edhe një fshat i Gjakovës i cili ka pësuar dëmtime substanciale gjatë luftës(159 prej 179 shtëpive ishin dëmtuar ose shkatërruar plotësisht). Ky është një nga fshatrat që nuk kanë mundësi të kyçen në sistemin "Radoniqi", por kanë burime natyrore në afërsi të cilat mund të zgjidhin problemin e tyre për ujë të pijes. Meqenëse projekti ishte shumë i madh dhe nuk mund të realizohej vetëm me kontributin e komunitetit, banorët e fshatit iu drejtuan USAID-KTI për ndihmë. KTI bëri furnizimin me material derisa CDF dhe komuniteti i mbuluan shpenzimet e punës. Vetë komuniteti do të merr përsipër mirëmbajtjen e këtij projekti.