•  
  •  

Lista e përsonave të Zhdukur nga Botusha (Meje dhe Qabrat)

 
1. Zenun (Ramë) Aliu   (U identifikua ne mesin e të vrarëve,të kthyrë nga Batanjica me 2.11.2003)
2. Mehmet (Din) Avdyli

3. Bajrush (Riza) Avdyli  (U identifikua ne mesin e të vrarëve nga Batanjica me 17.5.2003)
4. Idriz (Lanë) Mehmeti  (U identifikua ne mesin e të vrarëve,të kthyrë nga Batanjica me 24.4.2005,i zhdukur ne Qabrat Gjakovë)
5. Njazi (Idriz) Mehmeti (U identifikua ne mesin e të vrarëve,të kthyrë nga Batanjica me 24.4.2005, i zhdukur ne Qabrat Gjakovë)
6. Zenun (Ramë) Rama  (U identifikua ne mesin e të vrarëve nga Batanjica me 2.11.2003)
7. Deli (Miftar) Deliu    (U identifikua ne mesin e të vrarëve,të kthyrë nga Batanjica me 01.10.2005)  
8. Haki (Dervish) Batusha (U identifikua ne mesin e të vrarëve,të kthyrë nga Batanjica me 21.5.2005)
9. Njazi  (Xhafer) Rama  (U identifikua ne mesin e të vrarëve,të kthyrë nga Batanjica me  4.11.2006)    


Ju lutemi te gjithëve qe kanë Foto te këtyre martireve (Si të gjallë ashtu edhe nga varrimi) te na i dërgoni për publikim.
Ju faleminderit